Đá trang trí NGHỆ AN - HÒA BÌNH

Công ty Đá Hưng Thịnh xin gửi tới quý công ty báo giá như sau

STT Mã hàng Tên hàng K/T ĐVT Viên/m2
1 Bo-v52 Bóc vàng          5x20 M2 100
2 Bo-v72 7,5x20 66
3 Bo-v12 10x20 50
4 Bo-v125 10x25 40
5 Bo-v153 15x30 22
6 Bo-đ52 Bóc đen        5x20 M2 100
7 Bo-đ72 7,5x20 66
8 Bo-đ12 10x20 50
9 Bo-đ125 10x25 40
10 Bo-đ153 15x30 22
11 Bo-t52 Bóc trắng 5x20 M2 100
12 Bo-t72 7,5x20 70
13 Bo-t12 10x20 50
14 Bo-h52 Bóc hồng 5x20 M2 100
15 Bo-h72 7,5x20 66
16 Bo-h12 10x20 50
17 Bo-x52 Bóc xanh 5x20 M2 100
18 Bo-x12 10x20 50
19 Bo-x153 15x30 22
20 Bos-v11 Bóc-soi cạnh vàng 5x20 M2 100
21 Bos-v72 7,5x20 66
22 Bos-v12 10x20 50
23 Bos-đ10 Bóc-soi cạnh đen  10x20 M2 100
24 Bos-đ720 7,5x20 70
25 Bos-đ12 10x20 50
26 Bos-t10 Bóc-soi cạnh trắng  5x20 M2 100
27 Bos-t72 7,5x20 66
28 Bos-t12 10x20 50
29 Bos-h10 Bóc-soi cạnh hồng  5x20 M2 100
30 Bos-h72 7,5x20 66
31 Bos-h12 10x20 50
32 Ch-v52 Chẻ vàng 5x20 M2 100
33 Ch-v12 10x20 50
34 Ch-đ52 Chẻ đen 5x20 M2 100
35 Ch-đ12 10x20 50
36 Ch-t520 Chẻ trắng sữa 5x20 M2 100
.
.
tr
.